Közszféra, közszolgáltatások

Számos közigazgatási szerv, valamint önkormányzati és közszolgáltatást ellátó partnerünk mindennapos jogi ügyeinek vitelében részt veszünk. Ezekben a közszférát érintő kiemelt megbízásokban tanácsadást folytatunk az önkormányzati vagyonkezelés és a közbeszerzés területén, ideértve ingatlanfejlesztési, ingatlan rendezési célú koncepciók, projektek jogi hátterének biztosítását, közbeszerzési eljárások lefolytatását. Ügyfeleinket támogatjuk az irányadó szabályozási rendszerek megalkotási folyamatában (ideértve különösen a jogszabály-alkotási folyamatokat, illetve a szervekre irányadó általános keretszabályok elkészítését), továbbá az általunk képviselt szervek, intézmények számára rendelkezésre állunk peres, nemperes és közigazgatási hatósági eljárásokban is. E szektor egyes szereplői számára teljes körű munkajogi szolgáltatást nyújtunk, valamint adatvédelmi jogi támogatást és adatvédelmi tisztviselői megbízatást is ellátunk.

Érintett szakterületek

Peres, nemperes és közigazgatási hatósági eljárásokban történő képviselet

Bővebben

Ingatlanjog, ingatlanfejlesztések

Bővebben

Adatvédelmi jog

Bővebben

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

Bővebben

Közigazgatási jog

Bővebben

Közbeszerzési jog

Bővebben

Munkajog, társadalombiztosítási jog

Bővebben

Sportjog

Bővebben

Civil szervezetek joga

Bővebben