Sportjog

Sportjog

Sporttevékenységet végző ügyfeleink számára komplex jogi tanácsadási tevékenységet végzünk, amely kiterjed a sporttevékenységet végző ügyfeleink mindennapi szerződéses jogi, munkajogi, adójogi, társasági jogi, valamint közigazgatási jogi támogatására is.
Partnereink érdekében eljárva kapcsolatot tartunk az adott sportág révén érintett sportági szakszövetségekkel, valamint célunk, hogy a jogi megfelelőséget biztosításán túl a felmerülő üzleti kérdésekben, így különösen a sportolói átigazolások kapcsán is segítsük ügyfeleink érdekeinek érvényre jutását.

Büszkék vagyunk arra, hogy Ügyvédi Irodánk társasági adófizetési kötelezettsége terhére immáron több éve jelentős felajánlásokat tesz nemzetközi szinten is jegyzett, látványcsapat-sportot űző sportklubok javára, ezzel is támogatva a hazai sportéletet.

Érintett szektorok

Közszféra, közszolgáltatások

Bővebben

Sport, e-sport

Bővebben