Médiatevékenység, lap- és könyvkiadás

A médiapiacon lezajló technológiai fejlődéssel lépést tartva, a dinamikusan változó igényeket követve Ügyvédi Irodánk célja, hogy hatékony segítséget nyújtson partnereinknek az ebből fakadó kihívások megoldásában.
E szektorban működő megbízóink sajátosságaira szakosodott kollégáink munkájuk során a vonatkozó ágazati és egyéb irányadó jogszabályok elemzésén túl, a piaci megoldások, üzleti gyakorlatok feltérképezésével is igyekeznek hozzájárulni a sikeres ügyvitelhez.
Partnereink számára az üzleti tevékenységgel felmerülő kérdésekben folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk, különösen szerzői jogi, munkajogi, adatvédelmi jogi és adójogi kérdésekben.
A szerzői jog területén ügyfeleink számára segítséget nyújtunk különösen felhasználási szerződések elkészítésében, nemzetközi szerződések feltételrendszerének kialakításában, véleményezésében, a szerzőkkel történő egyeztetések során képviselet ellátása vonatkozásában.

Érintett szakterületek

Peres, nemperes és közigazgatási hatósági eljárásokban történő képviselet

Bővebben

Adatvédelmi jog

Bővebben

Társasági jog, vállalatfelvásárlás, reorganizáció

Bővebben

Információs technológia, e-kereskedelem, startup

Bővebben

Munkajog, társadalombiztosítási jog

Bővebben

Versenyjog, fogyasztóvédelem, reklám- és médiajog

Bővebben

Szellemi alkotások joga

Bővebben