SZABÓ, KOCSIS ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

Minőségi jogi szolgáltatások

Telefonszámunk

+36(1)-878-0802

Irodánk több megbízási konstrukcióban nyújtja szolgáltatásait; ügyvédi díjazásunkban tisztességes keretek között, a ránk bízott ügy jellegétől és az Ön igényeitől függően állapodunk meg.

Eseti megbízás, jogi tanácsadás, szakvélemény készíttetése során általában óradíjas elszámolás képezi munkadíjunk alapját. Előzetesen tájékoztatjuk Önt a megbízás teljesítéséhez előreláthatóan szükséges időkeretről, folyamatosan tájékoztatjuk az ügy állásáról, illetve arról, ha előre nem látható körülmény folytán az időkeret túllépése várható.

Ha elnyertük hosszú távú bizalmát, és tartós megbízási szerződést kíván kötni irodánkkal, akkor az átalánydíjas konstrukció lehet a legmegfelelőbb Önnek. Ebben az esetben folyamatos rendelkezésre állás mellett közösen meghatározunk egy időkeretet, amelyen belül fix díjazás mellett veheti igénybe szolgáltatásainkat. Az időkeret felhasználásáról folyamatosan jelentést küldünk Önnek, túllépése esetén pedig – általános óradíjunknál kedvezőbb árak mellett – természetesen továbbra is teljesítjük a megbízást.

Meghatározott joghatás kiváltására irányuló okiratok (pl. adásvételi szerződés, társasági jogi dokumentumok, stb.) szerkesztését, és az ahhoz tartozó eljárást minden esetben egyedi árajánlat alapján végezzük az eredményközpontúság és a kiemelt ügyvédi felelősség miatt. Az alapdíjakról irodánknál érdeklődhet, amelyet az ügylet tárgyának értéke, illetve az ügylet különös komplikáltsága befolyásolhat.

Peres képviseletét a fenti díjazási konstrukciók közül a legtesthezállóbb alapján látjuk el. Ügyfélközpontú szemlélettel, rugalmasan, Önnel közösen kialakíthatunk akár az előzőek kombinációjaként egy negyedik megoldást is.

Az ügyvédi díjazástól függetlenül felmerülő esetleges készkiadásokról (pl. illeték, igazgatási szolgáltatási díj, perbeli szakértő díja, stb.) lehetőség szerint előzetesen tájékoztatjuk. Ezeknek a megfizetése általában a megbízás sikeres teljesítésének a feltétele, így kérjük, ilyen esetekben a határidőkre is ügyeljenek!

Ügyvédi irodánk hisz a jog előtti egyenlőségben. Különös méltánylást érdemlő, ügyvédi filozófiánkkal, értékrendünkkel összeegyeztethető társadalmi érdek védelme érdekében pro bono, azaz díjazás nélkül, de legjobb tudásunk szerint is ellátunk egyes megbízásokat.

A díjazás mértékére az ügyvédi kamarai szabályozás és etikai aggályok miatt honlapunkon nem utalhatunk, viszont irodánk elérhetőségein készséggel válaszolunk kérdéseire, és egyedi árajánlatot készítünk Önnek.